Imishinga myinshi, yaba imini cyangwa iciriritse ikibazo gikomeye ihura nacyo ni igihombo, akenshi giterwa n’ubumenyi budahagije nyirumushinga yarafite mbere yo gutangira umushinga. SEMEX LTD yaje ari igisubizo, kuko itanga amahugurwa mbere yo gutangira umushinga.

Amahugurwa ku buhinzi bw’ibihumyo

Ubuhinzi bw’ibihumyo byumwihariko ibihingwa mu butaka ntibugoye.  Umusaruro wabyo ukaba ukubye nibura incuro 20 z’agaciro k’umugina. Iyo uguze umugina tuguhugurira ku buntu, uko uzawutera, uko usarura kand tuguhuza n’abakugurira umusaruro.