Mu 1975, Minisiteri y’ubuhinzi n’ubworozi mu gihugu cy’ubufaransa bifuje guteza imbere ubworozi bw’inkoko ariko bashaka ubwoko bw’inkoko zatuma bigarurira isoko ry’amagi ndetse n’ibikomoka ku nkoko mu rwego mpuzamahanga. Itsinda ryaririyobowe na Alain Audubert, bavuzeko ibyo byashoboka gusa mu budasa (Excellence), guhanga  udushya(Innovation)  n’ubushakashatsi (Research).

Ibyo byatumye ibigo bibiri aribyo Studler S.A. and I.N.R.A. Magneraud (INRA-M) byihuza, bikora ikigo kimwe “Institut de Sélection Animale” (ISA) aricyo cyaje gukora inkoko z’umusaruro wamagi utangaje, kuko zitera amagi arenga 320 ku mwaka.  Izina ISA Brown rigaturuka kuri icyo kigo cyazikoze, ndetse n’ibara ry’amagi (Brown).

Umusaruro udasanzwe ukomoka ku nkoko za ISA Brown, byatumye zamamara ku rwego mpuzamahanga, maze guhera mu 1980 ziba inkoko za mbere zitera amagi menshi ku isi, umwanya zihariye kugeza n’ubu.

Mu Rwanda, ISA Brown muzisanga muri SEMEX LTD aho bazibavanira I Burayi, mu minsi mike zikaba zakugezeho. Kandi zikaba zujuje ubuziranenge ku rwego mpuzamahanga, kandi zigatanga umusaruro mu gihe gito.

ISA Brown, zitera zimaze ibyumweru 18 nukuvuga; amezi 4 n’ibyumeru 2. Zirya bike kandi ntizirobanura, ntizirwaragurika, zihanganira ibihe byose (ubushyuhe, n’imbeho).